POKYN K HLÁŠENÍ ŠKOD A POŠKOZENÍ SVĚŘENÉHO MAJETKU

  1. Zaměstnanec je povinen  ohlásit  jakékoli poškození majetku (nábytek, kancelářská technika, umělecká díla) přiděleného pro služební účely (mimo předmětů přidělených odborem INF, např.mobilní telefony, počítačová technika vč.periferií)  příslušnému zaměstnanci (hospodářce) odboru, který zpracuje a  vyplní formulář „Hlášení škod“ v objednávkovém systému OHS. Tímto se „Hlášení škody“ předá  elektronicky oddělení technicko-ekonomickému, Odboru služeb MHMP.
  2. Oddělení technicko-ekonomické odboru služeb MHMP prověří jakékoli nahlášené poškození majetku a následně zajistí výměnu, či opravu majetku, popř. předá zpět zaměstnanci (hospodářce) daného odboru k nahlášení škody dle Nařízení ředitele MHMP 14/2007 část X. odst. 1-2.

 

 

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

zpět

Předkládáme Vám aktualizovanou a schválenou dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci MHMP.  

 

    BOZP 004_15 - trauma plán  (účinnost 1. 4. 2015)
    BOZP 005_15 - zobrazovací jednotky  (účinnost 1. 4. 2015)
    BOZP 006_18 - pracovní úrazy - evidence, záznam, hlášení  (účinnost 1. 11. 2018)
    NŘ 6_2019 k BOZP

POKYNY K VYÚČTOVÁNÍ DROBNÉHO VYDÁNÍ

zpět

DROBNÉ VYDÁNÍ - formulář.xls

 

INFORMACE Z ODDĚLENÍ PROVOZNÍHO SLU - ÚSEKU SPRÁVY BUDOV

zpět

REZERVACE ZASEDACÍCH MÍSTNOSTÍ

NOVÁ RADNICE (Mariánské nám. 2)

telefonicky na lince:  2765, 2308, 2603, 2826 (zde je zapojen i záznamník)

odpovědný zaměstnanec:    Ing. Josef Černý

 

ŠKODŮV PALÁC (Jungmannova 35/29)

pouze elektronicky, prostřednictvím internetové aplikace v sekci služby a technika/zasedací místnosti

odpovědný zaměstnanec:   pí. Zdenka Ďurdíková; pí. Karolína Prsková

 

On-line rezervace jsou závazné, jiným způsobem než přes intranetovou aplikaci nelze rezervaci provést.

Rezervace mohou provádět pouze hospodářky odborů. Ostatní uživatelé mají k dispozici náhled na seznam zasedacích místností a na rozvrh jejich obsazenosti.

Požadavky na techniku je nutné zadat minimálně ve čtrnáctidenním předstihu, jinak na ně nebude brán zřetel.

Maximální délka jedné rezervace je 4 hodiny. Pokud chcete zarezervovat více než 4 hodiny, kontaktujte odbor SLU, paní Zdenku Ďurdíkovou, l. 4540 nebo paní Karolínu Prskovou, l. 2421.

Klíče od zasedacích místností si vyzvedávejte nejpozději 15 minut před začátkem akce v kanceláři č. 480 na odboru SLU.

Přístupy do aplikace vyřizuje odbor INF, Ing. Jan Obruča (l. 2669).


BUFET – ŠKODŮV PALÁC (Jungmannova 35)

otevírací doba

pondělí a středa

7:30 - 18:00

úterý a čtvrtek

7:30 - 17:00

pátek

7:30 - 14:00Přesná adresa objektu MHMP  - Škodův palác:

Jungmannova (č.p.) 35 / (č.o.) 29    Praha 1, PSČ 110 00 


vodaInformace o podpoře pitného režimu při vysokých teplotách ovzduší  

dle § 8 Nařízení vlády 361/2007 ze dne 12.12.2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění,  jsou stanoveny třídy, do kterých jsou zařazeny jednotlivé profese a podle nich se určuje způsob přidělování pití.

Administrativa je zařazena do třídy I. a z toho vyplývá, že  zaměstnanec má mít zajištěnu pouze pitnou vodu (což MHMP plní). Dohady, které jsou vedeny kvůli zajištění tzv.ochranných nápojů jsou zbytečné, tyto nápoje se přidělují např.:  řidičům (což MHMP činí), pekařům, na stavbách, při údržbě strojů atd. Jedná se o profese zařazené do třídy práce  II.b a výše.


dscn0022.jpgKozák - rekreační středisko odborové organizace při MHMP