JŘSU - vzorové dokumenty

1a_vzor záměr nad 20 mil.docx 30,3 kB 13.6.2017 13:56
1b_vzor záměr pod 20 mil.docx 29,2 kB  5.8.2020 16:21
HMP_JRSU_vzor c. 2_zaznam o stanoveni predpokladane hodnoty.docx 26,9 kB 13.6.2017 13:55
HMP_JRSU_vzor c. 3_jmenovani komisi.docx 33,2 kB 13.6.2017 13:55
HMP_vzor+c.4a_usneseni+o+zameru.docx 28,7 kB  5.8.2020 16:24
HMP_JRSU_vzor c. 4b_usneseni o zameru realizovat verejnou zakazku_50 mil.doc 48 kB 13.6.2017 13:55
HMP_JRSU_vzor c. 4c_usneseni ke schvaleni zameru verejne zakazky.doc 43,5 kB 13.6.2017 13:55
HMP_JRSU_vzor c. 5a_usneseni o jmenovani komise.docx 34,4 kB 13.6.2017 13:55
HMP_JRSU_vzor c. 5b_usneseni o zameru realizovat verejnou zakazku a jmenovani komise.docx 29,6 kB 13.6.2017 13:55
HMP_JRSU_vzor c. 6_zadavaci dokumentace_final.docx 123,7 kB 13.6.2017 13:54
HMP_JRSU_vzor c. 7_vysvetleni zadavaci dokumentace.docx 31,3 kB 13.6.2017 13:54
HMP_JRSU_vzor c. 8_zapis z prohlidky mista plneni (vcetne prezencni listiny).docx 26,2 kB 13.6.2017 13:54
HMP_JRSU_vzor c. 9_pozvanka na jednani komise.docx 37,5 kB 13.6.2017 13:54
HMP_JRSU_vzor c. 10_seznam podanych zadosti o ucast _predbeznych nabidek _nabidek v elektronické podobě_final.docx 27,1 kB 13.6.2017 13:53
HMP_JRSU_vzor c. 10a_seznam podanych zadosti o ucast _predbeznych nabidek _nabidek v litisnné podobě_final.docx 27,9 kB 13.6.2017 13:52
HMP_JRSU_vzor c. 11_cestne prohlaseni ke stretu zajmu.docx 29,7 kB 13.6.2017 13:52
HMP_JRSU_vzor c. 12_protokol o jednani komise pro otevirani nabidek.docx 68 kB 13.6.2017 13:50
HMP_JRSU_vzor c. 13_listina pritomnych ucastniku (otevirani nabidek).docx 27,6 kB 13.6.2017 13:49
HMP_JRSU_vzor c. 14_vyrozumeni dodavateli.docx 27,3 kB 13.6.2017 13:49
HMP_JRSU_vzor c. 15_oznameni o vylouceni (otevirani nabidekkontrola jistoty).docx 32,9 kB 13.6.2017 13:49
HMP_JRSU_vzor c. 16_protokol o jednani komise pro posouzeni kvalifikace_hodnotici komise.docx 51,3 kB 13.6.2017 13:48
HMP_JRSU_vzor c. 17_zprava o hodnoceni nabidek.docx 36,6 kB 13.6.2017 13:48
HMP_JRSU_vzor c. 18_vyzva k objasneni nebo doplneni udaju, dokladu, vzorku nebo modelu.docx 30,9 kB 13.6.2017 13:48
HMP_JRSU_vzor c. 19_usneseni o vylouceni ucastnika zadavaciho rizeni.docx 32,6 kB 13.6.2017 13:48
HMP_JRSU_vzor c. 20_oznameni o vylouceni (posouzeni podminek ucasti v zadavacim rizeni).docx 29,1 kB 13.6.2017 13:48
HMP_JRSU_vzor c. 21_vyzva k podani predbeznych nabidek.docx 35,5 kB 13.6.2017 13:47
HMP_JRSU_vzor c. 22_pozvanku k ucasti na jednani o predbeznych nabidkach.docx 38,2 kB 13.6.2017 13:47
HMP_JRSU_vzor c. 23_protokol z jednani o predbeznych nabidkach.docx 35 kB 13.6.2017 13:47
HMP_JRSU_vzor c. 24_ pozvanka na 2. a dalsi jednani o predbeznych nabidkach.docx 38,2 kB 13.6.2017 13:47
HMP_JRSU_vzor c. 25_vyzva k podani nabidek.docx 36,1 kB 13.6.2017 13:47
HMP_JRSU_vzor c. 26_zadost o zduvodneni mimoradne nizke nabídkove ceny.docx 31,5 kB 13.6.2017 13:47
HMP_JRSU_vzor c. 27_oznameni o vylouceni (posouzeni mimoradne nizke nabidkove ceny).docx 28,7 kB 13.6.2017 13:46
HMP_JRSU_vzor c. 28_vyzva vybranemu dodavateli.docx 34,3 kB 13.6.2017 13:46
HMP_JRSU_vzor c. 29_zapis o posouzeni splneni podminek ucasti vybraneho dodavatele.docx 46,3 kB 13.6.2017 13:46
HMP_JRSU_vzor c. 30_oznameni o vylouceni (vybrany dodavatel_nepredlozeni udaju).docx 29,5 kB 13.6.2017 13:46
HMP_JRSU_vzor c. 31_oznameni o vylouceni (vybrany dodavatel_nezaknihovane akcie).docx 32,3 kB 13.6.2017 13:46
HMP_JRSU_vzor c. 32_zadost o identifikaci skutecnych vlastniku vybraneho dodavatele.docx 31,1 kB 13.6.2017 13:46
HMP_JRSU_vzor c. 33_oznameni o vylouceni (vybrany dodavatel_stret zajmu).docx 32,5 kB 13.6.2017 13:45
HMP_JRSU_vzor c. 34_navrh usneseni o vyberu dodavatele (vcetne duvodove zpravy).docx 38,6 kB 13.6.2017 13:45
HMP_JRSU_vzor c. 35_oznameni o vyberu dodavatele.docx 34,5 kB 13.6.2017 13:45
HMP_JRSU_vzor c. 36_pisemna zprava zadavatele.docx 45,9 kB 13.6.2017 13:45
HMP_JRSU_vzor c. 37_evidence ukonu.docx 41,9 kB 13.6.2017 13:45
HMP_JRSU_vzor c. 38_rozhodnuti o namitkach_vyhovení.docx 32 kB 13.6.2017 13:45
HMP_JRSU_vzor c. 39_rozhodnuti o namitkach_odmitnuti.docx 30 kB 13.6.2017 13:45
HMP_JRSU_vzor c. 40_oznameni o zruseni ZR.docx 31,4 kB 13.6.2017 13:45
HMP_JRSU_vzor c. 41_rozhodnuti o vylouceni_obligatorni.docx 31,7 kB 13.6.2017 13:45
HMP_JRSU_vzor c. 42_rozhodnuti o vylouceni vybraneho dodavatele_obligatorni_161017.docx 32 kB 13.6.2017 13:44