Ztráty a nálezy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od 1. února 2017 je na MHMP zaveden nový postup při nálezech klíčů, cenností a osobních věcí v budovách úřadu.

Jsou určena kontaktní místa pro odevzdávání, evidenci a vyzvednutí nalezených (ztracených) předmětů. Na těchto místech se můžete rovněž informovat v případě ztráty Vašich věcí.

Kontaktní místa - pobočky Hlavní podatelny MHMP:

  1. Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, tel. linky: 2040, 3234, 2365
  2. Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1, tel. linky: 5871, 2354, 5866, 5873 
  3. Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, Praha 4, tel. linky: 5551, 5998, 5999