Záznamy o propagačních akcích

 

Tento formulář bude sloužit k vytvoření jednoduché a přehledné databáze o veřejných akcích a projektech, na nichž se podílí HMP.

Jde o soustředění informací ze všech odborů na jediné místo, o chronologický seznam akcí, které pořádá, spolupořádá, zaštiťuje nebo finančně či jinak materiálně podporuje HMP.

Ve velkém objemu všech aktivit, k jejichž realizaci takto HMP přispívá, se ukazuje potřeba sledovat konkrétní zapojení více odborů na jediné akci i potřeba  rychle se zorientovat ohledně získávání podrobnějších údajů, kontaktních osob či přímo pořadatelů, časového přehledu, kdy se co a kde koná apod.

Za každý odbor byli jmenováni příslušní lidé s právy zakládat či měnit jednotlivé akce podle aktuální situace. Všichni ostatní však mají přístup k základní databázi, s níž mohou dále pracovat, např. získávat konkrétní přehled pouze akcí pořádaných HMP nebo jen akcí probíhajících v zadaném období  nebo například jen finančně podporovaných záležitostí apod. Viz podrobný manuál.

Tento nový nástroj nám má pomoci lépe a rychleji koordinovat spolupráci a zároveň zabránit zbytečnému dublování činnosti.

 

Děkujeme! Na spolupráci s Vámi se těší odbor PR