Rezervace zasedacích místností ve Škodově paláci

Rezervace zasedacích místností ve Škodově paláci (Jungmannova 35/29) se provádějí prostřednictvím intranetové aplikace.
On-line registrace jsou závazné, jiným způsobem než přes intranetovou aplikaci nelze rezervaci provést.

Rezervace mohou provádět pouze hospodářky odborů. Ostatní uživatelé mají k dispozici náhled na seznam zasedacích místností a na rozvrh jejich obsazenosti.

Požadavky na techniku je nutné zadat minimálně v týdenním předstihu, jinak na ně nebude brán zřetel.

Maximální délka jedné rezervace je 4 hodiny. Pokud chcete zarezervovat více než 4 hodiny, kontaktujte odbor SLU, paní Prskovou, tel.: 24 21.

Klíče od zasedacích místností si vyzvedávejte 15 minut před začátkem akce v místnosti 480 na odboru SLU.

Přístup do aplikace vyřizuje odbor INF, ing. Obruča (tel.: 26 69).