Zásady pro vnitřní komunikaci v rámci magistrátu při poskytování informací hromadným sdělovacím prostředkům

Dovolujeme si  si vás znovu upozornit, že dne 1. října 2004 vstoupilo v platnost nové nařízení ředitele MHMP, které mimo jiné obsahuje "Zásady pro vnitřní komunikaci v rámci magistrátu při poskytování informací hromadným sdělovacím prostředkům". Jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy jsou podle tohoto nařízení povinny informovat odbor Public Relations o situacích,  kdy jsou například kontaktovány zástupci sdělovacích prostředků, pořádají informační či propagační kampaně nebo vydávají publikace. Tyto informace jsou odboru Public Relations (OPR) předávány prostřednictvím elektronického tiskopisu, který je umístěn na intranetové stránce OPR. Ředitelé odborů MHMP mají současně povinnost sdělit OPR jméno oprávněného zaměstnance a dbát na aktualizaci tohoto údaje.

Odbor Public Relations touto cestou předem děkuje všem kolegům za vstřicnost a pomoc při realizaci tohoto nařízení ředitele MHMP