ZVOO MHMP (kopie)

Základní odborová organizace při Magistrátu hl. m. Prahy

odborové příspěvky lze zasílat na č. účtu KB 115-6856020217/0100

 

sídlo:   Škodův palác,  Praha 1, Jungmannova 35/29

 

Předseda:  Mgr. Petra Veselá

telefon:   606 670 742

e-mail:      petra.vesela@praha.eu

 

 

Jednatel, intranet: Iveta Broncová

 

Komise:   

Odborové příspěvky: Ilona Fiedlerová

Administrativa:  Jiřina Zienertová

 

 

Přihláška ZOO při MHMP