Veřejné zakázky v ASPI

Zpět

Problematika veřejných zakázek je podchycena nejen příslušnými předpisy, ale i dalšími dokumenty a službami ve specializovaných modulech, soustředěnými do systému ASPI. Tento rozcestník Vám dané široké spektrum popisuje a shrnuje, v digitální verzi pak umožňuje pomocí odkazů přejít do ASPI přímo k daným dokumentům, či vstoupit do příslušných modulů.

PŘEDPISY a DŮVODOVÉ ZPRÁVY

134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (účinný od 1. 10. 2016)

● Prováděcí předpisy prohlédnout

● Důvodová zpráva k zákonu prohlédnout

● Komentáře k zákonu prohlédnout

● Překlad do AJ …… prohlédnout

● Překlad do NJ …… prohlédnout

137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (účinný od 1. 7. 2006 do 30. 9. 2016)

● Prováděcí předpisy prohlédnout

● Důvodové zprávy k zákonu prohlédnout

● Komentář k zákonu prohlédnout

● Metodiky ÚOHS prohlédnout

● Výklady pojmů k VZ prohlédnout

● Překlad zákona do angličtiny prohlédnout

● Překlad zákona do němčiny prohlédnout

40/2004 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (účinný od 1. 5. 2004 do 30. 6. 2006)

● Prováděcí předpisy prohlédnout

● Důvodové zprávy prohlédnout

199/1994 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (účinný od 1. 1. 1995 do 30. 4. 2004)

● Prováděcí předpisy prohlédnout

● Důvodové zprávy prohlédnout

Zadávání veřejných zakázek v České republice nemělo před vydáním tohoto předpisu (z. č. 199/1994 Sb.) právní úpravu, obvyklou ve vyspělých státech, především v Evropské unii.

Vláda svými usneseními č. 1/1993 a č. 7/1993 uložila ministerstvu hospodářství zpracovat zásady zákona, které byly schváleny usnesením vlády č. 419/1993 a projednány rozpočtovým a hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu v říjnu 1993. Vládní návrh zákona byl schválen usnesením vlády č. 359/1994 . Jeho cílem bylo aplikovat tržní mechanismus do hospodaření veřejnými prostředky uplatněním systému obchodní veřejné soutěže při udělování veřejných zakázek.

Opatření č. 73 179/1991 , Zadávací řád staveb (Federálního ministerstva hospodářství, ministerstva průmyslu ČR a ministerstva výstavby a stavebníctva SR)

206/1924 Sb. (účinný od 3. 10. 1924 do 31. 12. 1950)

Vládní nařízení ze dne 25. září 1924, kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní

● Prováděcí předpisy prohlédnout

● Vývoj právní úpravy veřejných zakázek otevřít článek

667/1920 Sb. , Zadávací řád (účinný od 31. 12. 1920 do 30. 9. 1950)

Nařízení vlády republiky Československé o zadávání státních dodávek a prací.

● Prováděcí předpisy prohlédnout

● Historie zadávání veřejných zakázek otevřít články

61/1909 ř. z. Zadávací řád (účinný od 1. 1. 1910 do 30. 12. 1920)

Nařízení veškerého ministerstva o zadávání státních dodávek a prací.

● Články i k danému předpisu otevřít články

 

■ ASPI NAVIGÁTORY

Grafické zobrazení procesních předpisů s výkladem.

ASPI Navigátor Zadávání veřejných zakázek (137/2016 Sb.)

přehled zpracovaných postupů

ukázka jednoho postupu

ASPI Navigátor Veřejné zakázky (137/2006 Sb.)

přehled zpracovaných postupů

ukázka jednoho postupu

Jak používat ASPI Navigátory naleznete ZDE formou nápovědy .

 

■ JUDIKATURA

Komplexní přehled judikatury (včetně rozhodnutí ÚOHS) k zákonům o veřejných zakázkách

 

■ VYBRANÁ JUDIKATURA

(např. knižní edice Přehledy judikatury …)

publikace (… ve věcech veřejné zakázky)

● k zákonům o veřejných zakázkách

podle rejstříku k VZ

 

EXPERTNÍ DATABÁZE ROZHODNUTÍ ÚOHS O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (EDRVZ-ÚOHS)

Soubor zpracovaných a komentovaných rozhodnutí ÚOHS a navazující judikatury soudů ( KS v Brně , nebo NSS , případně SDEU) včetně propojení na předpisy EU a judikaturu SDEU

● Aktuální komplexní přehled rozhodnutí ÚOHS – hospodářská soutěž, veřejné zakázky (modul Judikatura)

● Aktuální přehled vzájemně navázaných rozhodnutí ÚOHS – veřejné zakázky & judikatury Krajského soudu & judikatury Nejvyššího správního soudu (modul Judikatura)

● Aktuální přehled zpracovaných a komentovaných případů – veřejné zakázky (databáze EDRVZ-ÚOHS)

● Aktuální přehled zpracovaných a komentovaných případů – veřejných zakázek se zpracovanými odkazy i na právní úpravu Evropské unie , resp. s propojením „Vztah k:“ na předpisy EU a rozhodnutí SDEU (databáze EDRVZ-ÚOHS)

Funkční ukázky zpracovaných několika případů z databáze EDRVZ-ÚOHS

Vzorový příklad zpracování jednoho případu a následně se všemi rozhodnutími participujícími v různých stupních rozhodování tohoto případu.

 

■ LITERATURA A STANOVISKA K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

● Komentáře – nabídka komentářů k předpisům z oblasti veřejných zakázek

● Monografie – nabídka monografií vztahující se různou formou k tématu veřejné zakázky

● Periodika (články, newslettery, stanoviska)

● aktuálně k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek (č.134/2016 Sb.)

● různé články z časopisů k celé problematice veřejných zakázek

● kompletní časopis „Veřejné zakázky“

stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

 

■ SLOVNÍKY POJMŮ Z OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

(vyhledání – web české zakázky cz)

Audit veřejných zakázek

Otevřené řízení

Blacklist veřejných zakázek

Předmět plnění veřejné zakázky

Bodové hodnocení veřejných zakázek

Rámcové smlouvy

Centrální zadavatel

Sektorový zadavatel

Datová schránka

Soutěžní dialog

Dodavatel

Termín plnění

Dotovaný zadavatel

Uchazeč

Elektronická aukce

Užší řízení

Elektronický podpis

Veřejná zakázka (VZ)

Finanční limity

Veřejná zakázka malého rozsahu

Garance ceny

Veřejná zakázka na dodávky

Hodnota veřejné zakázky

Veřejná zakázka na služby

Identifikace uchazeče o veřejnou zakázku

Veřejná zakázka na stavební práce

Jednací řízení bez uveřejnění

Veřejná zakázka nadlimitní

Jednací řízení s uveřejněním

Veřejná zakázka podlimitní

Kritéria pro hodnocení nabídek

Zadávací dokumentace

Kvalifikační předpoklady

Zadávací lhůta

Lhůta pro podání nabídek

Zadávací řízení

Místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel

Nabídka

Zájemce

Novela o VZ

Zákon o veřejných zakázkách

Zjednodušené podlimitní řízení


O SPOLEČNÉM SLOVNÍKU PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV) vyhledat

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002/ES (Text s významem pro EHP)

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – SLOVNÍČEK POJMŮ vyhledat viz http://www.vz24.cz

– denní zpravodajství o veřejných zakázkách

 

USNESENÍ VLÁDY ČR K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

Aktuální přehled usnesení vlády ČR k VZ všeobecně k veřejným zakázkám, počínaje od r. 1992 v samostatném modulu „Usnesení vlády ČR“

 

VĚSTNÍK VLÁDY PRO ORGÁNY KRAJŮ a orgánů obcí (OBECNĚ) – METODIKA, PLÁNY, STRATEGIE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

Aktuální přehled závazných usnesení vlády ČR k veřejným zakázkám od roku 2006

(modul „Předpisy“)

 

■ BIBLIOGRAFIE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

Bibliografické rešerše i k tématu veřejných zakázek (modul „Bibliografie“)

 

■ KOMENTOVANÉ VZORY SMLUV A PODÁNÍ K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

Seznam vzorů – Veřejné zakázky (Rowan Legal) ( modul VZORY – maska )

Zveřejněno: 29.05.2018 – Admin Administrator
Vytisknout