Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1108 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS C do 20. listopadu

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1108

 

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření, které se týká provozu škol, školských zařízení a klubů a volnočasových středisek do 20. listopadu

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1112

 

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1113 o přijetí krizového opatření, které ode dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky (s výjimkami) v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. a s výjimkami také v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. Omezuje také právo pokojně se shromažďovat, a to na účast nejvýše 100 osob.

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1113

 

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1114 o přijetí krizového opatření o omezení provozu úřadů do 20. listopadu

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1114

 

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1115 o přijetí krizového opatření, které se týká zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních, kde je poskytována lůžková péče, v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem a ve všech odlehčovacích sociálních službách v pobytové formě do 20. listopadu

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1115

 

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1116 o přijetí krizového opatření, které se týká maloobchodu, do 20. listopadu

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1116

 

 

Vytisknout