Strategie 2020 a akční plán ke strategii

 

Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy do roku 2020

Akční plán na období 09/2017 – 08/2018

Zveřejněno: 18.07.2018 – Anna Kaščáková
Vytisknout