S T A R Á pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy

Dnem 12. 10. 2016 nabývá účinnosti úprava Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy, která byla schválena usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 2469 ze dne 11.10.2016 .

Plný text Pravidel ke stažení: Pravidla pro zadávání veřejných zakázek.pdf
Tabulka cenových limitů: Tabulka limitů .pdf
Plný text usnesení a důvodové zprávy: Usnesení_Rady_HMP_-_PDF_eBook-Usnesení_č.2469_(VEŘEJNÉ).pdf

STARÁ - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy

Plné znění pravidel: Pravidla pro zadávání veřejných zakázek.pdf

Postup pro zadávání veřejných zakázek - tabulka cenových limitů: Tabulka limitů .pdf

Plný text usnesení a důvodové zprávy : Usnesení_Rady_HMP_-_PDF_eBook-Usnesení_č.2874_verze_1.1_(VEŘEJNÉ).pdf

S T A R Á pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy

Dnem 1. 2. 2016 nabývá účinnosti úprava Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy, která byla schválena usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 71 ze dne 19.1.2016 .

Plný text ke stažení: Příloha_č.1_k_usnesení_Rady_HMP.pdf

Plný text usnesení a důvodové zprávy: Usnesení_Rady_HMP_-_PDF_eBook-Usnesení_č.71_(VEŘEJNÉ).pdf

S T A RÁ Technická novela pravidel pro zadávání veřejných zakázek - platná od 1.1. 2014 do 31.1.2016

Dnem 1.1.2014 nabývá účinnosti technická novela Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy, která byla schválena usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 2557 ze dne 17.12.2013.

Nová pravidla ke stažení: Příloha_č.1_k_usnesení_Rady_HMP.pdf

Plný text usnesení a důvodové zprávy: Usnesení_Rady_HMP_-_PDF_eBook-Usnesení_č.2557_(VEŘEJNÝ).pdf

S T A R Á pravidla pro zadávání veřejných zakázek - platná od 1.12. 2013 do 31.12.2013

Dnem 1.12.2013 nabývají účinnosti nová Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy, která byla schválena usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1819 ze dne 8.10.2013.

Nová pravidla ke stažení: Příloha_č.1_k_usnesení_Rady_HMP.pdf

Plný text usnesení a důvodové zprávy: Usnesení_Rady_HMP_-_PDF_eBook-Usnesení_č.1819_(VEŘEJNÝ).pdf

Soubor doporučených zadávacích podmínek a hodnotících kritérií uplatňovaných při zadávání veřejných zakázek Hlavního města Prahy, u nichž lze očekávat významný vliv na kvalitu ovzduší

Dokument ke stažení: 2013_1203768.doc

S T A R Á pravidla pro zadávání veřejných zakázek - platná od 1.9.2012 do 30.11.2013

Dnem 1.9.2012 nabývají účinnost nová Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy, která byla schválena usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1079 ze dne 17.7.2012.

Nová pravidla ke stažení: Příloha_č.1_k_usnesení_Rady_HMP.pdf

Plný text usnesení a důvodové zprávy: 12-07-17-pravidlaVz.pdf