Soustava zadávacích postupů a legislativa

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy

Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek

Zjednodušené podlimitní řízení

Stáhnout celý balíček ke zjednodušenému podlimitnímu řízení

Otevřené řízení

Stáhnout celý balíček k otevřenému řízení

Užší řízení

Stáhnout celý balíček k užšímu řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Stáhnout celý balíček k jednacímu řízení s uveřejněním

Jednací řízení bez uveřejnění

Stáhnout celý balíček k jednacímu řízení bez uveřejnění

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Stáhnout celý balíček k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Jednací řád komisí

Metodika hodnocení nabídek

  • Metodika postupu při stanovení dílčích kritérií hodnocení nabídek a způsobu jejich hodnocení

Ke stažení

Kompletní Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek: Soustava.zip

Vyhlášky a nařízení

Pravidla pro přípravu a vyhotovování materiálů pro jednání Rady HMP

Centralizované zadávání

Archiv právních úprav pro zadávání veřejných zakázek do 30.9.2016

 

Zveřejněno: 05.08.2020 – Admin Administrator
Vytisknout