Reprostředisko MHMP

Reprostředisko je umístěno v budově Nové radnice, v přízemí, místnost č. 48. Je určeno k realizaci reprografických zakázek pro odbory MHMP. Za tímto účelem jsou v reprostředisku instalovány moderní digitální tiskárny Océ pro černobílý, barevný a velkoformátový tisk, kopírování a skenování, které jsou schopny rychle a především levněji tisknout velké objemy dokumentů v profesionální kvalitě a poté dokumenty upravit (sešití, případně vazby apod.). Reprostředisko je též vybaveno počítačovou technikou umožňující grafické zpracování speciálních zakázek a stroji a přístroji pro nejrůznější druhy dokončovacích prací.

Provozní doba:       

Pondělí: 7:30 – 17:00

Úterý:   7:30 – 16:30

Středa:  7:30 – 18:00

Čtvrtek: 7:30 – 16:30

Pátek:    7:30 – 16:00

e-mail: repro@cityofprague.cz

tel.: 2493, 2369

Zpracování zakázek

Zaměstnanci reprostřediska zajistí zpracování zakázek běžného administrativního charakteru do 24 hodin od předložení požadavku. Zakázky speciální, zakázky velkých objemů a zakázky vyžadující externí zpracování, budou zajištěny podle individuální dohody.

Pracovníci reprostřediska při převzetí zakázky překontrolují kvalitu originálů. V případě nízké kvality na tuto skutečnost upozorní. Zadavatel bere na vědomí, že v takovém případě nenese reprostředisko odpovědnost za kvalitu kopií.

Zastupitelstvo a Rada HMP

Zadavatel předá podklady pro Zastupitelstvo HMP ke zpracování nejpozději 26 pracovních hodin (3 pracovní dny) a podklady pro Radu HMP nejpozději 17 pracovních hodin (2 pracovní dny) před požadovaným termínem zhotovení. V případě, že nelze tyto termíny dodržet, pracovníci reprostřediska i přesto vynaloží veškeré úsilí ke splnění požadovaných termínů, ale vzhledem ke kumulaci zakázek a rychlosti strojů nebude možné zaručit jejich splnění.

V případě nutnosti zpracování zakázek mimo provozní dobu, je provozovatel reprostřediska oprávněn účtovat 25% přirážku ke smluvním cenám. Požadavek na práci přesčas je nutno oznámit v dostatečném časovém předstihu.

Odkazy

Technické zázemí, parametry strojů

Výroba vizitek

Vazby a dokončovací práce

Elektronické zadávání zakázek

Další možnosti zajišťované externě

 

Zveřejněno: 18.06.2010 – Admin Administrator
Vytisknout