Procesní schéma MHMP

 

Základní informace k procesnímu řízení a mapování procesů v prostředí MHMP:

Procesní řízení je plánování a řízení činností nezbytných k dosažení vysoké úrovně výkonnosti procesů a v identifikování příležitostí ke zlepšení kvality provozní výkonnosti a trvalého uspokojování klientů. Zahrnuje návrh, řízení, kontrolu a zlepšování klíčových procesů úřadu.

Proces je opakovaná sekvence činností a úkolů generujících přidanou hodnotu.

Mapa procesů je nástroj pro orientaci a řízení procesů úřadu. Zpřehledňuje procesy, jejich provázanost, ale také odpovědnost vlastníků jednotlivých procesů.

K čemu procesní řízení slouží?

   a) Sjednocuje se v průřezových procesech;
   b) definuje zodpovědnost za proces jeho vlastníkem;
   c) dává nám možnosti pro zjednodušení, zrychlení;
   d) poskytuje know-how a předchází chybám;
   e) umožňuje nám reagovat na dynamické změny v okolí;
   f) zprůhledňuje organizaci";
   g) dává podporu v informačních a komunikačních technologiích;
   h) umožňuje získat certifikaci;
   i) pomáhá unifikovat popis pracovních postupů.

 

Obsah:

A. Přehledové procesní schéma MHMP

B. Metodika procesního řízení

C. Školící materiály

D. Závěrečná zpráva

E. Přehled vlastníků procesů

Zveřejněno: 05.09.2019 – Admin Administrator
Vytisknout