Použitelné právní a interní předpisy a judikatura k oblasti poskytování informací

zpět

Právní předpisy

Zde můžete nalézt odkazy na aktuální znění použitelných právních předpisů pro oblast poskytování informací (právní předpisy Vás navedou do ASPI, vnitřní předpisy do PrivASPI).

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

Vyhláška ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

 

Interní předpisy

Nařízení ředitele MHMP č. 6/2017, k postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím v Magistrátu hlavního města Prahy

 

Judikatura

Aktuálně: „Platový"nález Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017 k poskytování informací o výši platů a odměn zaměstnanců

 

Návod na vyhledávání soudních rozhodnutí vztahujících se k poskytování informací v aplikaci ASPI:

judikatura.jpg

Po spuštění ASPI klikněte v horní liště na políčko Judikatura, otevře se vyhledávací maska judikatury.

Do vyhledávací masky lze zadat různé vyhledávací parametry, jako např. spisová značka/číslo jednací, datum publikace, autor (který soud rozhodnutí vydal), soudní rejstřík, atd. Lze také vyhledávat pomocí rejstříku pojmů či oblasti úpravy. V kolonce „Vztah k:“ lze zadat číslo zákona, pokud hledáme judikaturu vztahující se k tomuto zákonu. Např. tedy „106/1999 Sb.“. Pokud hledáme judikaturu vztahující se přímo ke konkrétnímu ustanovení tohoto zákona, lze zadat i číslo konkrétního ustanovení, např. „106/1999 Sb., § 12“. Ve spodní části vyhledávací masky je rovněž kolonka pro fulltextové vyhledávání.

jud maska.jpg

Odkaz na seznam judikatury v ASPI ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb. naleznete -ZDE- (Pozn.: v závislosti na uživatelském nastavení ASPI může být vyžadováno ještě následné potvrzení vyhledávacího dotazu)

Stručný souhrn rozsudků Nejvyššího správní soudu a vybraných krajských soudů k oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím
(Pozn.: zpracovala Mgr. Jana Janečková, odbor STR MHMP, děkujeme!).


Pokud Vám zde cokoli chybí, neváhejte se na nás obrátit se svým požadavkem, nápadem či námětem.

Mgr. Tereza Koláčková, právnička RED MHMP, l. 2766

zpět