Pracovně právní předpisy

Zpět

Zde jsme pro vás připravili komplexní přehled zpracovávání problematiky k tématům podle pracovněprávních předpisů, především ve vztahu k zákoníku práce.

■ PŘEDPISY A PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

262/2006 Sb. Zákoník práce – ZP (účinný od 1. 1. 2007)
● Prováděcí předpisy k zákoníku práce prohlédnout
● Důvodové zprávy k zákoníku práce prohlédnout
● Komentáře k zákoníku práce prohlédnout
● Související předpisy EU prohlédnout
● Překlad do angličtiny prohlédnout
● Překlad do němčiny prohlédnout
● Monografie k zákoníku práce (výklady a průvodci) prohlédnout

65/1965 Sb. Zákoník práce – SZP („starý zákoník práce“ účinný od 1. 1. 1966 do 31. 12. 2006)
● Prováděcí předpisy prohlédnout
● Důvodové zprávy prohlédnout
● Komentáře k zákonu prohlédnout

946/1811 Sb.z.s. Občanský zákoník (OOZ, OZO, ABGB),
celé znění k 1. 1. 1925 (vč. následných časových znění); pracovně-právní vztahy:

HLAVA DVACÁTÁ ŠESTÁ, O smlouvách o služební výkony: § 1151 - 1174 (poslední platné znění) ,
původně ve znění k 31. 12. 1950 (počínaje od 1. 1. 1925)
dále: ve zněních účinných od 1. 1. 1951 do 31. 12. 1965 (tj. ke dni zrušení celého zákona)
● Novelizující předpisy prohlédnout
● Prováděcí předpisy prohlédnout
● Komentář (dílčí) prohlédnout
● Literatura (články) prohlédnout
● Judikatura prohlédnout

 

■ VÝBĚR PUBLIKACÍ

Aktuální (a doplňovaná) tematická nabídka publikací k pracovněprávním vztahům
Aktuální výběr publikací k personalistice

Z výběrů publikací doporučujeme:

DŮSLEDKY SUBSIDIARITY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
Monografie – vyhledat

SLUŽEBNÍ VZTAHY A VÝKON ZÁVISLÉ PRÁCE
Monografie – vyhledat

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
Monografie – vyhledat současně i obdobné publikace

ANALÝZA ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ SPORŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
Monografie – vyhledat současně i obdobné publikace

PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI. ZÁKLADNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY A REKODIFIKACE
Monografie – vyhledat současně i obdobné publikace

Převodní tabulka zákoníků práce (včetně toho, co ve starém zákoníku práce nebylo, a v novém je)
zákon č. 65/1965 Sb.
zákon č. 262/2006 Sb.

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů (101/2000 Sb.)
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( 2016/679/EU )

 

■ PRŮVODCE REKODIFIKACÍ (NOZ a ZOK)

● K pracovněprávním vztahům se vyjadřuje i „ Průvodce rekodifikaci “ - zadání.
● Jednotlivé pasáže k problematice pracovněprávních vztahů ZDE .
● Bezprostřední vztah k zákoníku práce ZDE

 

■ ASPI NAVIGÁTORY

Grafické zobrazení procesních předpisů s výkladem.
ASPI Navigátor Pracovní právo
přehled aktuálně zpracovaných postupů
ukázka jednoho konkrétního postupu

Jak používat ASPI Navigátory naleznete ZDE ve formě nápovědy .

 

■ JUDIKATURA

● Komplexní přehled judikatury k pracovněprávním vztahům
● Vybraná judikatura (knižní edice „ Přehledy judikatury ve věci …“)
● Speciálně z publikovaného výběru (přímo k Zákoníku práce)
● Použitelná judikatura z období před účinností z. č. 262/2006 Sb.

 

■ LITERATURA A STANOVISKA K ZÁKONÍKU PRÁCE

Periodika (články, newslettery, stanoviska)
● Aktuálně a komplexně k novému zákoníku práce (262/2006 Sb.)
Články z časopisů – například PaM (Práce a mzda) , BHP (Bezpečnost a hygiena práce) a PSK (Personální a sociálně právní kartotéka) k celé problematice
Oborově orientované články z časopisů k zákoníku práce, např. pramen „RiS“ (Řízení školy), nebo „UNeS“ (Účetnictví neziskového sektoru)
Průřezová produkce na principu „otázka / odpověď“, např. pramen „OaO“ (Otázky a odpovědi z praxe)
Výkladová stanoviska AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů)
Stanoviska SMO ČR (Svaz měst a obcí ČR) k pracovněprávním vztahům dle ZP

 

■ SLOVNÍKY

Výkladový slovník – časopis Rodinné listy (série)
Stručný výkladový slovník personalistických termínů – časopis Mzdy a personalistika v praxi (série)
Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad – modul „Monografie“

 

■ KOMENTOVANÉ VZORY K PRACOVNĚPRÁVNÍ PROBLEMATICE

Seznam vzorů k zákoníku práce (262/2006 Sb.)

 

■ BIBLIOGRAFIE

Bibliografické rešerše i k tématu „platný zákoník práce“ získáte v modulu „Bibliografie".

 

USNESENÍ VLÁDY ČR

● Aktuální přehled usnesení vlády ČR k platnému zákoníku práce k dispozici přímo v samostatném modulu „Usnesení vlády ČR“

 

■ VĚSTNÍK VLÁDY PRO ORGÁNY KRAJŮ A ORGÁNY OBCÍ

(„VV“) – METODIKA, PLÁNY, STRATEGIE
● Aktuální přehled dokumentů k pracovnímu právu
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí je kompletně umístěn v modulu „Předpisy“

2/2018

Zveřejněno: 28.05.2018 – Admin Administrator
Vytisknout