1 2 
12


Informace ohledně vzdělávacích akcí zaměstnanců

Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci,
personální odbor MHMP by Vás chtěl tímto informovat o některých opatřeních, která budou v následujících dnech z naší strany přijata.

V době od 16. 3. 2020 do 31. 3. 2020 budou zrušeny všechny interní vzdělávací akce, tj. vzdělávací akce pořádané MHMP pro zaměstnance v prostorách Škodova paláce, s výjimkou Vstupního školení pro úředníky MHMP, Vstupního školení pro úředníky úřadů MČ a Příprava na obecnou část Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Zaměstnanci přihlášení na zrušené akce nemusí v tomto směru nic konat, odhlášení proběhne automaticky ze strany personálního odboru.

Externí vzdělávací akce probíhají nadále, tj. zaměstnanci přihlášení na některou externí vzdělávací akci se jí mohou zúčastnit. Pokud by ze strany pořadatele této akce došlo k jejímu zrušení, budete o této skutečnosti ze strany personálního odboru včas informováni. Zároveň chápeme Vaši možnou obavu účastnit se akce většího počtu lidí v neznámém prostředí, je tedy možné se z externí vzdělávací akce omluvit. Pokud byste tak činili, tak prosíme o následující: Sdělte tuto skutečnost e-mailem nebo telefonicky Bc. Michaele Tesárkové, linka: 2377, e-mail: michaela.tesarkova@praha.eu. Učiňte tak, pokud možno, co nejdříve. Pokud by měl o účast na daném školení zájem jiný zaměstnanec, je v naprosté většině případů možná změna účastníka, tuto skutečnost tedy také sdělte. Ani v tomto případě však nebude akceptovatelný postup, kdy se zaměstnanec bez omluvy na externí vzdělávací akci nedostaví, nebo se bude i z výše uvedených důvodů omlouvat v den konání akce (kromě např. náhlých nemocí). Ohledně plánovaných externích vzdělávacích akcí bychom chtěli apelovat na zvážení účasti a nutnosti absolvování externího školení v této době, resp. v době bezprostředně následující.

Ke vzdělávání úředníků lze využít také e-learning na portálu: http://portal.rentel.cz/mhmp .

V posledních dnech řešíme velké množství Vašich dotazů týkajících se opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR, snažíme se je všechny zodpovědět, popř. podat Vám souhrnnou informaci k aktuálním otázkám. Stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí, České správy sociálního zabezpečení a dalších institucí se v současné době postupem času vyvíjí, o aktuálních změnách Vás budeme dále informovat.

Dále opakujeme, že v případech, kdy nemůžete být přítomni v zaměstnání v souvislosti s přijatými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, Vaše pracovní náplň na MHMP to umožňuje a ředitel Vašeho odboru s tím bude souhlasit, je možné využít homeworkingu.

Obě dětské skupiny při MHMP zůstávají v provozu.