Otázky a odpovědi HOME OFFICE

Může se 5 dnů v rámci flexibilního home office převést do dalšího měsíce?

5 dnů v rámci flexibilního home office nelze do dalšího měsíce převést.

Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci výkon home office?

Nemůže, práce z domova je vykonávána na základě dohody zaměstnavatele (nadřízeného) a zaměstnance.

Je třeba při flexibilním home office vyplňovat formulář personálního odboru?

Při flexibilním home office zaměstnanec nevyplňuje formulář personálního odboru, tento typ home office je vykonáván na základě dohody zaměstnance a ředitele příslušného odboru, k tomuto druhu home office se personální odboru nevyjadřuje.

K čemu se má vyjádřit ředitel odboru na formuláři personálního odboru při povolování home office podřízenému zaměstnanci?

Ředitel odboru by měl do svého vyjádření uvést důvody, které jej vedou k tomu, že dává kladné stanovisko, typicky: charakter výkonu práce umožňuje práci z domova, zaměstnanec má zaměstnavatelem přiděleny pracovní pomůcky, výkonem práce z domova nebude narušen chod odboru či oddělení, zaměstnanec doposud vykonával svou práci svědomitě.

Zveřejněno: 16.10.2020 – Admin Administrator, OPR
Vytisknout