Otázky a odpovědi COVID

Co dělat, pokud se zaměstnanec setká s osobou pozitivní na COVID-19?

Pokud zaměstnanec přijdete do kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou, musí kontaktovat svého lékaře, příp. hygienickou stanici a poradit se s nimi o dalším postupu; současně e-mailem informuje také svého nadřízeného a pověřenou osobu odboru.

Zaměstnanec se domluví s nadřízeným na homeoffice, případně využije indispozičního volna, dokud nebude mít výsledek testu na COVID-19.

Co dělat, pokud se zaměstnanec setká v zaměstnání s osobou pozitivní na COVID-19?

Pokud dojde ke kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou v zaměstnání, informujte bezodkladně e-mailem svého nadřízeného, pověřenou osobu odboru a odbor bezpečnosti. Pověřená osoba odboru (koordinátor) oznámí pomocí formuláře počet osob, který se setkal s osobou potvrzenou na COVID-19.

Zaměstnanec se domluví s nadřízeným na homeoffice, případně využije indispozičního volna, dokud nebude mít výsledek testu na COVID-19.

Ředitel odboru dohodne se zaměstnanci, kteří se s dotyčným setkali, výkon práce z domova („preventivní homeoffice“). V případě negativního testu se všichni dotčení zaměstnanci dostaví zpět na pracoviště.

Co dělat, pokud zaměstnance aplikace eRouška upozorní na kontakt s pozitivní osobou na COVID-19?

Na základě upozornění aplikace eRouška bude nařízena preventivní karanténa po dobu 10 dní pouze tehdy, jestliže uživatel sám ví a vyhodnotí, že přišel do rizikového kontaktu s COVID pozitivní osobou.

Pokud víte, že jste byli v kontaktu s rizikovými  v práci nebo ve volném čase, vztahují se na Vás následující pravidla:

1.  10 dní od data kontaktu s COVID pozitivní osobou je nutné sledovat svůj zdravotní stav, v případě zdravotních obtíží  kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a požádat o vystavení žádanky na test, zároveň je nutné informovat svého vedoucího a ředitele odboru

2.  Po domluvě s vedoucím oddělení a ředitelem daného odboru je možné chodit do práce, ale pouze pokud nemáte žádné příznaky nasvědčující, že byste mohli být COVID pozitivní (například kašel, rýmu, ztrátu čichu a chuti apod.)

3. Pokud bude rozhodnuto o tom, že do práce můžete chodit, je nanejvýš nutné používat důsledně respirátor FFP2, desinfekci a dodržovat další hygienická opatření po celou dobu strávenou na pracovišti. Podmínkou je však, že je možné zajistit samostatnou kancelář. Vždy je nutné tyto případy řešit individuálně se svým vedoucím či ředitelem odboru. Jeden respirátor FFP2 je možné při správném zacházení (jako je jeho dezinfekce sprejem vždy večer z obou stran a ponechání na volném větraném místě), používat až 5 dní. Měnit jej za nový je však možné po vlastním uvážení i častěji.

Výdej respirátorů pro odbory by se uskutečnil prostřednictvím hospodářek odboru vždy v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 9:00 hodin na přepážce č. 28 v přízemí Škodova paláce, a to v počtech kusů, odpovídajících aktuálnímu počtu zaměstnanců, zaslanému e-mailem vždy v pondělí a ve středu nejpozději do 15:00 na adresu david.fietzek@praha.eu. Další distribuce mezi zaměstnance bude samozřejmě na úrovni odboru/sekretariátů v závislosti na aktuálním počtu zaměstnanců v preventivní karanténě.

4.  Po dobu 10 dní od kontaktu omezit sociální kontakty na pracovišti i v soukromém životě na minimum z důvodu prevence.

Co to znamená „domácí karanténa“? 

Pokud Vám byla nařízena hygieniky či lékařem domácí karanténa, musíte zůstat doma a nikam nevycházet. V případě zdravotních potíží je nutné kontaktovat lékaře nebo příslušnou hygienickou stanici, případně se obrátit na linku 112 s tím, že musíte uvést, že jste v nařízené karanténě. Pokud máte možnost, využijte pro potřeby nákupu dodavatelské služby.

A co v případě, že žiji v domácnosti s více lidmi, jak se v tomto případě řeší karanténa?

Pokud možno si vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních členů rodiny se izolujte. A opět pro vás i ostatní členy domácnosti platí zvýšená hygienická pravidla a používání ochranných pomůcek. Zároveň je třeba udržovat bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickým kontaktům.

Jak důsledně bude stát kontrolovat dodržování karantény osob, kterým byla nařízena?

Klíčová je osobní zodpovědnost a dodržovat nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, to znamená neopouštět karanténu v domácích podmínkách. Je důležité také zdůraznit, že karanténou chráníme nejen sebe, ale také své okolí a celou společnost. Na dodržování kontrol spolupracuje s hygienickými stanicemi také Policie ČR.

Co se děje při porušení karantény?

Za porušení nařízené karantény hrozí pokuta až tři miliony korun, přičemž její porušení může být postihováno i zpětně. Na dodržování karantény dohlíží hygienická stanice ve spolupráci s Policií ČR, ovšem jejich kapacity samozřejmě nejsou takové, aby každého, kdo je v karanténě, například denně kontrolovali. V prvé řadě se tak spoléhá na osobní zodpovědnost každého, protože dodržením karantény nechráníte jen sebe, ale především své blízké, své okolí a v konečném důsledku celou společnost.

Co dělat, pokud se zaměstnanec setká s osobou pozitivní na COVID-19?

Pokud zaměstnanec přijdete do kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou, musí kontaktovat svého lékaře, příp. hygienickou stanici a poradit se s nimi o dalším postupu; současně e-mailem informuje také svého nadřízeného a pověřenou osobu odboru.

Zaměstnanec se domluví s nadřízeným na homeoffice, případně využije indispozičního volna, dokud nebude mít výsledek testu na COVID-19.

Co dělat, pokud se zaměstnanec setká v zaměstnání s osobou pozitivní na COVID-19?

Pokud dojde ke kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou v zaměstnání, informujte bezodkladně e-mailem svého nadřízeného, pověřenou osobu odboru a odbor bezpečnosti. Pověřená osoba odboru (koordinátor) oznámí pomocí formuláře počet osob, který se setkal s osobou potvrzenou na COVID-19.

Zaměstnanec se domluví s nadřízeným na homeoffice, případně využije indispozičního volna, dokud nebude mít výsledek testu na COVID-19.

Ředitel odboru dohodne se zaměstnanci, kteří se s dotyčným setkali, výkon práce z domova („preventivní homeoffice“). V případě negativního testu se všichni dotčení zaměstnanci dostaví zpět na pracoviště.

Co dělat, pokud zaměstnance aplikace eRouška upozorní na kontakt s pozitivní osobou na COVID-19?

Na základě upozornění aplikace eRouška bude nařízena preventivní karanténa po dobu 10 dní pouze tehdy, jestliže uživatel sám ví a vyhodnotí, že přišel do rizikového kontaktu s COVID pozitivní osobou.

Pokud víte, že jste byli v kontaktu s rizikovými  v práci nebo ve volném čase, vztahují se na Vás následující pravidla:

1.  10 dní od data kontaktu s COVID pozitivní osobou je nutné sledovat svůj zdravotní stav, v případě zdravotních obtíží  kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a požádat o vystavení žádanky na test, zároveň je nutné informovat svého vedoucího a ředitele odboru

2.  Po domluvě s vedoucím oddělení a ředitelem daného odboru je možné chodit do práce, ale pouze pokud nemáte žádné příznaky nasvědčující, že byste mohli být COVID pozitivní (například kašel, rýmu, ztrátu čichu a chuti apod.)

3. Pokud bude rozhodnuto o tom, že do práce můžete chodit, je nanejvýš nutné používat důsledně respirátor FFP2, desinfekci a dodržovat další hygienická opatření po celou dobu strávenou na pracovišti. Podmínkou je však, že je možné zajistit samostatnou kancelář. Vždy je nutné tyto případy řešit individuálně se svým vedoucím či ředitelem odboru. Jeden respirátor FFP2 je možné při správném zacházení (jako je jeho dezinfekce sprejem vždy večer z obou stran a ponechání na volném větraném místě), používat až 5 dní. Měnit jej za nový je však možné po vlastním uvážení i častěji.

Výdej respirátorů pro odbory by se uskutečnil prostřednictvím hospodářek odboru vždy v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 9:00 hodin na přepážce č. 28 v přízemí Škodova paláce, a to v počtech kusů, odpovídajících aktuálnímu počtu zaměstnanců, zaslanému e-mailem vždy v pondělí a ve středu nejpozději do 15:00 na adresu david.fietzek@praha.eu. Další distribuce mezi zaměstnance bude samozřejmě na úrovni odboru/sekretariátů v závislosti na aktuálním počtu zaměstnanců v preventivní karanténě.

4.  Po dobu 10 dní od kontaktu omezit sociální kontakty na pracovišti i v soukromém životě na minimum z důvodu prevence.

Co to znamená „domácí karanténa“? 

Pokud Vám byla nařízena hygieniky či lékařem domácí karanténa, musíte zůstat doma a nikam nevycházet. V případě zdravotních potíží je nutné kontaktovat lékaře nebo příslušnou hygienickou stanici, případně se obrátit na linku 112 s tím, že musíte uvést, že jste v nařízené karanténě. Pokud máte možnost, využijte pro potřeby nákupu dodavatelské služby.

A co v případě, že žiji v domácnosti s více lidmi, jak se v tomto případě řeší karanténa?

Pokud možno si vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních členů rodiny se izolujte. A opět pro vás i ostatní členy domácnosti platí zvýšená hygienická pravidla a používání ochranných pomůcek. Zároveň je třeba udržovat bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickým kontaktům.

Jak důsledně bude stát kontrolovat dodržování karantény osob, kterým byla nařízena?

Klíčová je osobní zodpovědnost a dodržovat nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, to znamená neopouštět karanténu v domácích podmínkách. Je důležité také zdůraznit, že karanténou chráníme nejen sebe, ale také své okolí a celou společnost. Na dodržování kontrol spolupracuje s hygienickými stanicemi také Policie ČR.

Co se děje při porušení karantény?

Za porušení nařízené karantény hrozí pokuta až tři miliony korun, přičemž její porušení může být postihováno i zpětně. Na dodržování karantény dohlíží hygienická stanice ve spolupráci s Policií ČR, ovšem jejich kapacity samozřejmě nejsou takové, aby každého, kdo je v karanténě, například denně kontrolovali. V prvé řadě se tak spoléhá na osobní zodpovědnost každého, protože dodržením karantény nechráníte jen sebe, ale především své blízké, své okolí a v konečném důsledku celou společnost.

Zveřejněno: 09.10.2020 – Admin Administrator, OPR
Vytisknout