Odbor veřejných zakázek

Odbor veřejných zakázek je odborem Magistrátu, který koordinuje a kontroluje postup jednotlivých odborů Magistrátu při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o veřejných zakázkách“) a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy. Odbor veřejných zakázek dále zajišťuje činnosti související s projektovým řízením pro zabezpečení realizace komplexních, celopražských, případně multiodborových projektů v prostředí HMP. Odbor veřejných zakázek zajišťuje centralizované zadávání vybraných veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách.