Informace z odboru životního prostředí a z odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP

Informace z odboru ochrany prostředí určené veřejnosti jsou publikovány v rámci Portálu životního prostředí hl. m. Prahy na adrese: http://portalzp.praha.eu

Naleznete zde jak aktuální, tak popisné informace týkající se jednotlivých oblastí životního prostředí Prahy, včetně statistických údajů. Dále také právní předpisy z oblasti životního prostředí.
MHMP vydává každoročně již od roku 1989 tištěnou ročenku Praha životní prostředí (k disp. také elektronická verze v html, resp. PDF formátu na webových sránkách) a od roku 1997 nepravidelně CD-ROM (od verze 7 DVD) Praha životní prostředí (k disp. CD-ROM Praha ŽP 1 až 6 a DVD Praha ŽP 7).
Odbor ochrany prostředí (dříve odbor životního prostředí a odbor městské zeleně a odpadového hospodářství), odbor informatiky MHMP a Institut plánování a rozvoje HMP ve spolupráci s dalšími subjekty připravují i další informační internetové výstupy pro veřejnost, např. Atlas životního prostředí (na adrese http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi, v nové podobě od r. 2013) nebo webovvé stránky Pražská příroda (na adrese http://www.praha-priroda.cz, v provozu od r. 2013). Od června 2008 je veřejnosti k dispozici aplikace zaměřená na životní prostředí v MČ hl.m. Prahy - ENVIS 4, Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl.m. Prahy (na adrese http://envis4.praha.eu).

Informace o dalších informačních materiálech Vám poskytnou pracovníci oddělení udržitelné energetiky odboru ochrany prostředí.