Nařízení ředitele č. 1/2020

Číslo pokynu 1/2020
Název k úkolům odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy při výkonu státní správy v přenesené působnosti
Platnost od 1. ledna 2020
Platnost do trvá
Datum vydání 20. prosince 2019
Přílohy NŘ 1/2020
Zveřejněno: 30.12.2019 – Anna Kaščáková
Vytisknout