Metodika k podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů

 

Aktualizovaná Metodika k podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů obsahující následující změny:

 1. upřesnění postupu při ztrátě přihlašovacích údajů veřejného funkcionáře,
 2. změnu stanoviska k otázce, zda lze za podnikající právnickou osobu považovat i dobrovolný svazek obcí,
 3. specifikaci oznamovací povinnosti ve vztahu k
  • přerušení (pozastavení) živnosti,
  • určení veřejného funkcionáře členem v orgánu podnikající právnické osobě státem nebo územním samosprávným celkem,
  • způsobu oznamování věcí nemovitých v souvislosti s napojením Centrálního registru oznámení na katastr nemovitostí,
  • změnám stavu finančních prostředků na účtu v případě průběžného a výstupního oznámení a
  • příjmům veřejného funkcionáře.
Zveřejněno: 17.06.2019 – Anna Kaščáková
Vytisknout