Komentář k aplikacím poskytujícím údaje z katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí z území ČR – nahlížení
(odkaz na aplikaci provozovanou ČÚZK)

  • přístupný pro všechny uživatele

Aplikace umožňuje získávat vybrané popisné údaje z katastru nemovitostí o jednotlivých parcelách a budovách z území celé ČR a vlastnických vztazích k těmto parcelám a budovám příp. k bytům z dat, uložených v ČÚZK. Dále je možné získat informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem nebo pro účely potvrzování geometrických plánů, založených na kterémkoliv katastrálním pracovišti na území ČR. Údaje lze vyhledávat na základě zadání identifikačních údajů jednotlivé parcely nebo budovy. Garantovaná aktuálnost dat je 2 hodiny od provedení zápisu dat resp. změny dat na kterémkoliv katastrálním pracovišti v ČR.

Vstup do aplikace: Katastr nemovitostí (ČÚZK)