Judikatura v ASPI

Zpět

Judikatura je v ASPI zastoupena mnoha zdroji, či prameny. Je systematicky zpracovávána podle témat, právní specializace, zdrojů a pramenů. Hlavním modulem je modul „Judikatura“, ale není jediným modulem pracujícím s judikaturou. Tento rozcestník v elektronické formě umožňuje pouhým kliknutím i přímý vstup do daných dokumentů, databází a modulů.

Pracujeme však se širším zastoupením celého spektra rozhodnutí soudů, což je reprezentováno následujícími pojmy, tříděním a označováním:

■ Publikovaná judikatura

● v modulu „Judikatura“, jakožto základní a komplexní řešení, nejen z oficiálních, polooficiálních, či veřejných zdrojů, počínaje 100% Sbírky Nejvyššího soudu , 100% Sbírky Nejvyššího správního soudu a 100% Sbírky Ústavního soudu , ale i historické sbírky Vážného a Bohuslava

● v modulu „Monografie“ to jsou utříděné specializované publikace .

 

■ Vybraná judikatura, dle témat a specializací

● v samotném modulu Vybraná judikaturaje judikatura expertně vybraná do specializovaných tzv. „Přehledů judikatury ve věci …“ a směřuje přímo k příslušnému tématu;

● v modulu „Monografie“ opět specializované publikace orientující se na judikaturu k vybranému okruhu témat, či k ucelené problematice.

 

■ Komentovaná judikatura

● takto je označen přímo i druh dokumentu v modulu „Literatura“;

v rámci „komentované“ judikatury existují dílčí komentáře, stanoviska či výklady specializující se právě na okomentování vybrané soudní praxe ;

● v modulu Monografieopět specializované publikace komentující judikaturu.

 

■ Komentovaná judikatura SDEU A ESLP

Je umístěna i v modulu „Literatura“ a rekrutuje se z různých článků , z různých periodik, z různých oborů práva, ale je zastoupena i publikacemi v modulu „Monografie“ z různých pohledů

 

■ Rekodifikační judikatura

● Speciální projekty, např.: „Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle NOZ a ZOK;

● v modulu „Monografiespecializované publikace přímo označené „Rekodifikace“;

● v modulu „Vybraná judikaturaspecializované výběry k rekodifikaci ;

● ostatní zdroje – komplexně v modulu „Judikatura“, resp. viz Rozcestník rekodifikace

 

■ Nepublikovaná judikatura

Jde o velké množství rozhodnutí soudů, která nebyla jinak publikována. Jsou připravována přímo pro ASPI, resp. přímo přebírána do ASPI, ze všech oborů a odvětví práva. Patří do toho i specializované databáze, např. k rekodifikaci (viz bod výše: „Rekodifikační judikatura“).

 

■ Mimosoudní rozhodnutí

Jde o správní rozhodnutí širšího významu a užití, jako jsou rozhodnutí ÚOHS , ÚPV , Finančního arbitra , KCP , ale i rozhodnutí Rozhodčího soudu nebo KVOP , a další.

 

■ Sdružovaná rozhodnutí podle případů, jako je např. EDRVZ-ÚOHS

Ukázky z Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách – komentované vzájemné propojení na sebe navazujících rozhodnutí; ukázka jedné kauzy , popř. výčet takto zpracovaných kauz , či aktuální výčet takto zpracovaných zpracovaných rozhodnutí .

 

■ Kauzality a rozhodování o právní Otázce, předběžné otázky na SDEU

Např. jedno rozhodnutí překonávající jiné rozhodnutí , či jedno rozhodnutí rušící jiné rozhodnutí (např. rozhodnutí NS, nebo NSS zrušené nálezem ÚS). Předběžné otázky české justice k SDEU .

Ke kauzalitám patří rozhodování Velkého senátu NS , nebo rozhodování Rozšířeného senátu NSS

3/2018

Zveřejněno: 28.05.2018 – Admin Administrator
Vytisknout