Nařízení vlády o katalogu správních činností, o platových poměrech státních zaměstnanců

-    302. Nařízení vlády o katalogu správních činností – naleznete ZDE

-    303. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – naleznete ZDE

-    304. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců – naleznete ZDE

-    305. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů – naleznete ZDE

-    306. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) – naleznete ZDE.

 

Celou částku 123 Sbírky zákonů je možné stáhnout ZDE.