Informace k novému poskytovateli monitoringu

Milé kolegyně a milí kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1. března 2019 se změnil poskytovatel monitoringu médií pro MHMP.  K této změně došlo na základě realizovaného výběrového řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Se změnou poskytovatele souvisí změny v grafickém zpracování, ale rovněž rozšíření portfolia monitorovaných internetových médií. Věříme, že změny budou ku prospěchu Vaší práce. Pokud byste měli jakékoliv připomínky či požadavky, neváhejte se obrátit na Mgr. Tomáše Kopečného (tomas.kopecny@praha.eu).

Na této adrese je možné také zažádat o zasílání monitoringu do Vaší e-mailové schránky.

Odbor komunikace a marketingu

Zveřejněno: 28.02.2019 – Admin Administrator, OPR
Vytisknout