Doporučené vzory dokumentů či formulací

zpět

Na této stránce naleznete doporučené vzory dokumentů či formulací, které můžete použít případně se jimi jakkoli inspirovat při vyřizování žádostí o poskytnutí informace. Cílem je maximální sjednocení postupu napříč odbory Magistrátu při vyřizování žádostí o poskytnutí informace.

Vzor žádosti o poskytnutí informace naleznete -ZDE-

Vzor oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací naleznete -ZDE-

Návod na vygenerování šablony poskytnutí informace a šablony rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti o poskytnutí informace v GINIS ESSL naleznete -ZDE-  (návod rovněž naleznete na Intranetu pod odkazem Spisová služba - Návody a příručky - Práce se šablonami úředních hlavičkových dokumentů)

  • 00_Vzor poskytnutí informace dle z106 pro poskytnutí informace
  • 00_Rozhodnutí dle z106 pro rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Upozorňujeme, že v šablonách jsou 2 typy podbarvení textu – šedý a žlutý. Šedé podbarvení značí část textu šablony, která se generuje přímo z GINIS ESSL. Žluté podbarvení značí část textu, které zpracovatel musí věnovat pozornost a musí ji buď přepsat, nebo smazat podle reálného stavu. Podbarvení je sjednoceno se zažitou praxí ve vzorových dokumentech MHMP.


Je něco, co by podle Vašeho názoru stálo za vzor a chcete se o to s kolegy podělit? Tento prostor je vytvořen zaměstnanci MHMP právě pro zaměstnance MHMP.

Neváhejte se s jakýmikoliv nashromážděnými podněty, nápady a vzory obrátit na Mgr. Terezu Koláčkovou, právničku RED MHMP, l. 2766