Diskuse k oblasti poskytování informací

zpět

Diskusní fórum slouží ke sdílení zkušeností a postřehů zaměstnanců MHMP shromážděných při vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., stejně tak jako místo pro pokládání jakýchkoli dotazů týkajících se problematiky poskytování informací. Věříme, že této možnosti navzájem si kolegy „poradit" rádi využijete.

Níže naleznete v současnosti aktivní diskusní vlákna, do nichž můžete přispívat. Pokud máte jakékoliv dotazy, přání či připomínku, např. si přejete přidat speciální téma jako diskusní vlákno, můžete se obracet na Mgr. Terezu Koláčkovou, právničku RED MHMP, l. 2766.

Obecná diskuse k poskytování informací

Důvody pro neposkytnutí informace


Do diskuse mohou jak s dotazy tak s odpověďmi přispívat všichni zaměstnanci, vezměte však prosím na vědomí, že diskuse je průběžně monitorována a jakékoliv příspěvky, které se nevážou k dané problematice budou smazány.