Odbor bezpečnosti

je odborem Magistrátu zřízeným k zajištění ochrany v oblastech objektové, fyzické, personální a administrativní bezpečnosti, bezpečnosti informací, bezpečnosti informačních a komunikačních technologií Magistrátu a kontinuity činností Magistrátu.

Od 1. 1. 2019 bylo pod odbor zařazeno krizové řízení, kterým se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury. Veškeré informace z oblasti Krizového řízení hl. m. Prahy naleznete na našem Bezpečnostním portále hl. m. Prahy na adrese: bezpecnost.praha.eu.

Dále pod odbor bezpečnosti patří také bezpečnost utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., kterou má ve své gesci bezpečnostní ředitel. Funkci bezpečnostního ředitele Magistrátu, který zabezpečuje ochranu utajovaných informací, oblast výkonu citlivých činností a oblast nakládání se zvláštními skutečnostmi, vykonává ředitel odboru bezpečnosti.

 

 5Základní informace o odboru BEZ.jpg  5Zákony, normy a interní předpisy.jpg  55Důležitá pravidla pro uživatele výpočetní techniky.jpg

 5Co dělat při vzniku bezpečnostní události200.jpg   Potřebuji zařídit.jpg  5Vzdělávání v oblasti bezpečnosti.jpg

 Do kompetence odboru bezpečnosti nepatří:

  •  Bezpečnost práce (BOZP) > odbor SLU

 

Pokud máte zájem o informace týkající se aktuálního dění v Praze, které svým vznikem ohrožují zdraví a životy občanů, způsobují materiální škody nebo svým vlivem narušují standard občanů a návštěvníků hl. m. Prahy, navštivte náš bezpečnostní portál na adrese bezpecnost.praha.eu. Po registraci na portále můžete dostávat informace do vašich emailových schránek.