Seznam poskytnutých informací

zpět

Z tohoto seznamu publikovaného na stránkách www.praha.eu v sekci Povinně zveřejňované informace můžete čerpat inspiraci při vyřizování žádostí o poskytnutí informace či si v něm zkontrolovat, zda byla Vámi zpracovaná odpověď na žádost o poskytnutí informace řádně zveřejněna.

Povinnost zveřejnit poskytnutou informaci do 15 dnů od jejího poskytnutí žadateli je dána ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, proto je nutné zveřejnění prostřednictvím programu Agendio/Proxio zajistit a poté i zkontrolovat.

Seznam oznámení o poskytnutých informacích


Pokud Vám zde cokoli chybí, neváhejte se na nás obrátit se svým požadavkem, nápadem či námětem.

Mgr. Tereza Koláčková, právnička RED MHMP, l. 2766