Nařízení ředitele č. 10/2020

Číslo pokynu 10/2020
Název k publikaci a katalogizaci otevřených dat
Platnost od 17. července 2020
Platnost do trvá
Datum vydání 17. července 2020
Přílohy NR_10_2020.pdf

Nařízení ředitele č. 9/2020

Číslo pokynu 9/2020
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu č. 5/2019 o stanovení pravidel pro rozhodovaní o uplatnění práva na náhradu škody vůči zaměstnancům hlavního města Prahy, zařazeným do Magistrátu hlavního města Prahy a o zřízení a činnosti Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy pro náhradu škody způsobené při plnění pracovních úkolů
Platnost od 1. července 2020
Platnost do trvá
Datum vydání 30.června 2020
Přílohy NŘ 9/2020

Nařízení ředitele č. 8/2020

Číslo pokynu 8/2020
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 9/2019 Pracovní řád Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1. července 2020
Platnost do trvá
Datum vydání 30. června 2020
Přílohy NŘ 8/2020

Nařízení ředitele č. 7/2020

Číslo pokynu 7/2020
Název k fungování zastoupení Prahy v Bruselu
Platnost od 16. března 2020
Platnost do trvá
Datum vydání 16. 3. 2020
Přílohy NR 7_2020_final.pdf

Nařízení ředitele č. 6/2020

Číslo pokynu 6/2020
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 9/2019 Pracovní řád Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1. ledna 2020
Platnost do trvá
Datum vydání 31. prosince 2019
Přílohy NŘ 6/2020

Nařízení ředitele č. 2/2020

Číslo pokynu 2/2020
Název SPISOVÝ ŘÁD Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1. ledna 2020
Platnost do trvá
Datum vydání 20. prosince 2019
Přílohy NŘ 2/2020

Nařízení ředitele č. 4/2020

Číslo pokynu 4/2020
Název Zásady pro používání prostředků fondu zaměstnavatele
Platnost od 1. ledna 2020
Platnost do trvá
Datum vydání 20. prosince 2019
Přílohy NŘ 4/2020

Nařízení ředitele č. 3/2020

Číslo pokynu 3/2020
Název Vnitřní platový předpis Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1. ledna 2020
Platnost do trvá
Datum vydání 20. prosince 2019
Přílohy NŘ 3/2020

Nařízení ředitele č. 1/2020

Číslo pokynu 1/2020
Název k úkolům odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy při výkonu státní správy v přenesené působnosti
Platnost od 1. ledna 2020
Platnost do trvá
Datum vydání 20. prosince 2019
Přílohy NŘ 1/2020

Nařízení ředitele č. 11/2020

Číslo pokynu 11/2020
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 9/2019 Pracovní řád Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1. září 2020
Platnost do trvá
Datum vydání 14. srpna 2020
Přílohy NR_11/2020

Nařízení ředitele č. 12/2020

Číslo pokynu Nařízení ředitele č. 12/2020
Název k poskytování služeb pro veřejnost na pracovištích Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1. září 2020
Platnost do trvá
Datum vydání 31. srpen 2020
Přílohy NR_12_2020.pdf

Nařízení ředitele č. 5/2020

Číslo pokynu 5/2020
Název k zajištění povinnosti uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv
Platnost od 1. ledna 2020
Platnost do trvá
Datum vydání 20. prosince 2019
Přílohy

NR_5_2020.pdf

příloha č. 3 NR_5_2020.docx