Nařízení ředitele č.11/2019 (kopie)

Číslo pokynu 11/2019
Název k provedení inventarizace majetku a závazků hlavního města Prahy k 31.12.2019, kde subjektem hospodaření je hlavní město Praha (Magistrát hlavního města Prahy)
Platnost od 14. listopadu 2019
Platnost do trvá
Datum vydání 14.11.2019
Přílohy NR 11_2019.pdf