Nařízení ředitele č.11/2019

Číslo pokynu 11/2019
Název k provedení inventarizace majetku a závazků hlavního města Prahy k 31.12.2019, kde subjektem hospodaření je hlavní město Praha (Magistrát hlavního města Prahy)
Platnost od 14. listopadu 2019
Platnost do trvá
Datum vydání 14.11.2019
Přílohy NR 11_2019.pdf

Nařízení ředitele č.10/2019

Číslo pokynu 10/2019
Název kterým se vydává Statut interního auditu Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 15. listopadu 2019
Platnost do trvá
Datum vydání 15. 11.2019
Přílohy NR_10_2019.pdf

9/2019

Číslo pokynu 9/2019
Název Pracovní řád Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1. září 2019
Platnost do trvá
Datum vydání 28. srpna 2019
Přílohy

Pracovní řád_9_2019.pdf

NŘ 6/2020 (změna)

NŘ 8/2020 (změna)

NŘ 11/2020 (změna)

8/2019

Číslo pokynu 8/2019
Název k činnosti odborů Magistrátu hlavního města Prahy podílejících se na přípravě a řešení mimořádných událostí nebo krizových situací
Platnost od 18. června 2019
Platnost do trvá
Datum vydání 17. června 2019
Přílohy NR_8_2019.pdf

5/2019

Číslo pokynu 5/2019
Název o stanovení pravidel pro rozhodování o uplatnění práva na náhradu škody vůči zaměstnancům hlavního města Prahy zařazeným do Magistrátu hlavního města Prahy a o zřízení a činnosti Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy pro náhradu škody způsobené při plnění pracovních úkolů
Platnost od 1. února 2019
Platnost do trvá
Datum vydání 30. ledna 2019
Přílohy

NR_5-2019.pdf

Metodika pro uplatnění práva hl. m. Prahy na náhradu škody či újmy způsobené hl. m. Praze zaměstnancem hl. m. Prahy zařazeným do Magistrátu hl. m. Prahy při plnění pracovních úkolů
Příloha č. 1 - Vzor Karty evidence škodné události (formulář)
Příloha č. 2 - Vzor Zprávy o posouzení škodné události (formulář)
Příloha č. 3 - Protokol o projednání škody ke škodné události (formulář)

4/2019

Číslo pokynu 4/2019
Název ke stanovení působnosti odborů Magistrátu hlavního města Prahy ve věcech správního trestání
Platnost od 25. ledna 2019
Platnost do trvá
Datum vydání 23. ledna 2019
Přílohy NR_4_2019.pdf