9/2017

Číslo pokynu 9/2017
Název kterým se vydávají postupy pro řízení rizik Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 5. června 2017
Platnost do trvá
Datum vydání 5. června 2017
Přílohy nařízení 9_2017.pdf

7/2017

Číslo pokynu 7/2017
Název k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)
Platnost od 22. května 2017
Platnost do trvá
Datum vydání 22. května 2017
Přílohy NR ISMS 7_2017.pdf

8/2017

Číslo pokynu 8/2017
Název ke zřízení pracovní skupiny pro Městský kamerový systém hlavního města Prahy
Platnost od 15. května 2017
Platnost do trvá
Datum vydání 12. května 2017
Přílohy NR 8_2017.pdf

6/2017

Číslo pokynu 6/2017
Název k postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím v Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 22. března 2017
Platnost do trvá
Datum vydání 22. března 2017
Přílohy

NR 6_2017.pdf
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí informace

Příloha č. 2 - Vzor rozhodnutí - fyzická osoba, právnická osoba
Příloha č. 4 - Vzor obsahu oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace

4/2017

Číslo pokynu 4/2017
Název k systému řízení kontinuity činností v  podmínkách Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 13. ledna 2017
Platnost do trvá
Datum vydání 10. ledna 2017
Přílohy NŘ k BCMS.pdf

3/2017

Číslo pokynu 3/2017
Název k ochraně osobních údajů v prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1. ledna 2017
Platnost do trvá
Datum vydání 30. 12. 2016
Přílohy NŘ_OÚ (3).pdf