15/2016 - po technické opravě ze dne 17.4.2018

Číslo pokynu 15/2016 - po technické opravě ze dne 17.4.2018
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 10/2008, k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému Magistrátu hlavního města Prahy podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Platnost od 1. ledna 2017
Platnost do trvá
Datum vydání 21. prosince 2016
Přílohy

NR 152016.pdf

NR 15_2016 přílohy.doc

11/2016

Číslo pokynu 11/2016
Název k zajištění plnění povinností hlavního města Prahy jako plátce daně z přidané hodnoty
Platnost od 12. září 2016
Platnost do trvá
Datum vydání 12. září 2016
Přílohy NR 112016 (3).pdf

4/2016

Číslo pokynu 4/2016
Název k zajištění rovného zacházení a zamezení diskriminace (antidiskriminační nařízení)
Platnost od 19. února 2016
Platnost do trvá
Datum vydání 19. února 2016
Přílohy nařízení ředitele 4_2016.pdf