Nařízení ředitele č. 8/2015

Číslo pokynu 8/2015
Název ke zřízení Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy pro uplatňování diverzity
Platnost od 15. září 2015
Platnost do trvá
Datum vydání 10. září 2015
Přílohy Znění celého dokumentu najdete ZDE

Nařízení ředitele č. 6/2015

Číslo pokynu 6/2015
Název k opatřením Magistrátu hlavního města Prahy k činnostem pro označování, evidenci, manipulaci a ukládání písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti a postup při určování osob ke styku se zvláštními skutečnostmi
Platnost od 15. května 2015
Platnost do trvá
Datum vydání 12. května 2015
Přílohy Celé znění dokumentu najdete ZDE

Nařízení ředitele č. 5/2015

Číslo pokynu 5/2015
Název k opatřením Magistrátu hlavního města Prahy k činnostem bezpečnostního ředitele Magistrátu v oblasti ochrany utajovaných informací
Platnost od 2. dubna 2015
Platnost do trvá
Datum vydání 2. dubna 2015
Přílohy Celé znění dokumentu najdete ZDE

Nařízení ředitele č. 4/2015

Číslo pokynu 4/2015
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 4/2005 ke zřízení pracovních skupin Magistrátu pro řešení problematiky činností Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 23. března 2015
Platnost do trvá
Datum vydání 23. března 2015
Přílohy Celé znění dokumentu nejdete ZDE

Nařízení ředitele č. 2/2015

Číslo pokynu 2/2015
Název kterým se ruší nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 10. února 2015
Platnost do trvá
Datum vydání 4. února 2015
Přílohy Celé znění dokumentu najdete ZDE