Nařízení ředitele č. 10/2014

Číslo pokynu 10/2014
Název

 ke zřízení Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy pro zajištění realizace veřejné zakázky s názvem „Dodávka vozidel pro Městskou policii a Magistrát hlavního města Prahy“

Platnost od 1. června 2014
Platnost do trvá
Datum vydání 26. května 2014
Přílohy Celé znění dokumentu najdete ZDE

Nařízení ředitele č. 9/2014

Číslo pokynu 9/2014
Název k postupu při realizaci výběrových řízení na místa úředníků hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1. června 2014
Platnost do trvá
Datum vydání 26. května 2014
Přílohy Celé znění dokumentu najdete ZDE

Nařízení ředitele č. 5/2014

Číslo pokynu 5/2014
Název ke zřízení Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy
pro bezpečnost informací v Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1. dubna 2014
Platnost do trvá
Datum vydání 24. března 2014
Přílohy Celé znění dokumentu najdete ZDE

nařízení ředitele č. 3 / 2014

Číslo pokynu 3/2014
Název ke stanovení způsobu označování, evidence a archivace smluv a dohod a jejich dodatků uzavíraných hlavním městem Prahou a způsobu jejich opatřování doložkou
Platnost od 6. února 2014
Platnost do trvá
Datum vydání 6. února 2014
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE