Nařízení ředitele č. 8/2013

Číslo pokynu 8/2013
Název k provedení inventarizace majetku a závazků hlavního města Prahy k 31.12.2013,
kde subjektem hospodaření je hlavní město Praha (Magistrát hlavního města Prahy)
Platnost od 22. 11. 2013
Platnost do trvá
Datum vydání 22. 11. 2013
Přílohy Celé znění dokumentu najdete ZDE

7/2013

Celé znění dokumentu najdete ZDE

6/2013

Celé znění dokumentu najdete ZDE.

5/2013

Celé znění předpisu nejdete ZDE.

2 / 2013

Číslo pokynu 2 / 2013
Název kterým se ruší nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 6/2011 ke zřízení pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy Pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, vydané dne 22. února 2011, pod č.j. S-MHMP 151150/2011 RED, ve znění pozdějších předpisů
Platnost od 28. 2. 2013
Platnost do trvá
Datum vydání 26. 2. 2013

3 / 2013

Číslo pokynu 3 / 2013
Název k propojení ekonomického systému „GINIS“  s elektronickými aplikacemi „eTender“  a „Rodné listy zakázek“
Platnost od 23. 4. 2013
Platnost do trvá
Datum vydání 22. 4. 2013