17/2012

Číslo pokynu 17/2012
Název ke zřízení Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy
pro zabezpečení  propojení informačních systémů Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1. ledna 2013
Platnost do trvá
Datum vydání 20. prosince 2012
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE

15/2012

Číslo pokynu 15/2012
Název kterým se mění  nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 18/2010  ke zřízení Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy pro zatřídění majetku hlavního města Prahy evidovaného Magistrátem hlavního města Prahy
Platnost od 1.10.2012
Platnost do trvá
Datum vydání 27.9.2012
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE

12/2012

Číslo pokynu 12/2012
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 15/2008 ke zřízení pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy Pro bezpečnost informací v Magistrátu hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 9/2011 ke zřízení pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy   pro editaci a validaci dat základního registru osob, ve znění pozdějších předpisů
Platnost od 10.srpna 2012
Platnost do trvá
Datum vydání 8. srpna 2012
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE

6/2012

Číslo pokynu 6/2012
Název kterým se mění a ruší nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 25.2.2012
Platnost do trvá
Datum vydání 20.2.2012
Přílohy

Celé znění dokumentu ZDE

4/2012

Číslo pokynu 4/2012
Název ke krátkodobým výpůjčkám a  krátkodobým nájmům nebytových prostorů v objektech hlavního města Prahy  ve správě oddělení hospodářské správy odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ k užívání externími subjekty pro konferenční účely, přednášky, školení a obdobné vzdělávací či kulturní akce
Platnost od 1. 2. 2012
Platnost do trvá
Datum vydání 23. 1. 2012
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE

3/2012

Číslo pokynu 3/2012
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 23. 1. 2012
Platnost do trvá
Datum vydání 23. 1. 2012
Přílohy

Celé znění dokumentu ZDE