28/2011

Číslo pokynu 28/2011
Název ke zřízení  pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy pro Opencard
Platnost od 18. 11. 2011
Platnost do trvá
Datum vydání 18. 11. 2011
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE

21/2011

Číslo pokynu 21/2011
Název kterým se mění  nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 9/2011 ke zřízení Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy  pro editaci a validaci dat základního registru osob
Platnost od 1.9.2011
Platnost do trvá
Datum vydání 17.8.2011
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE

20/2011

Číslo pokynu 20/2011
Název kterým se mění  nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 15/2008 ke zřízení pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy Pro bezpečnost informací v Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1.9.2011
Platnost do trvá
Datum vydání 17.8.2011
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE

18/2011

Číslo pokynu 18/2011
Název kterým se mění  nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 18/2010  ke zřízení Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy pro zatřídění majetku hlavního města Prahy evidovaného Magistrátem hlavního města Prahy
Platnost od 1.8.2011
Platnost do trvá
Datum vydání 28.7.2011
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE

17/2011

Číslo pokynu 17/2011
Název kterým se mění  nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 6/2011  ke zřízení Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy Pro Prahu bezbariérovou a otevřenou
Platnost od 1.8.2011
Platnost do trvá
Datum vydání 28.7.2011
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE

14/2011

Číslo pokynu 14/2011
Název k postupu při plánování, realizaci a vyhodnocování zahraničních pracovních cest zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1. 7. 2011
Platnost do trvá
Datum vydání 23. 6. 2011
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE

9/2011

Číslo pokynu 9/2011
Název ke zřízení Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy pro editaci a validaci dat základního registru osob
Platnost od 15.4.2011
Platnost do trvá
Datum vydání 14.4.2011
Přílohy

Celé znění dokumentu ZDE

6/2011

Číslo pokynu 6/2011
Název ke zřízení pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy  Pro Prahu bezbariérovou a otevřenou 
Platnost od 1.3.2011
Platnost do trvá,
Datum vydání 22.2.2011
Přílohy

Celé znění dokumentu ZDE

4/2011

Číslo pokynu 4/2011
Název ke zrušení nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 29/2010 k zajištění bezpečnosti občanů a průběhu jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy
Platnost od 9.2.2011
Platnost do trvá
Datum vydání 9.2.2011
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE

2/2011

Číslo pokynu 2/2011
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 14/2007 k povinnostem zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy, poskytování služeb Magistrátu hlavního města Prahy, organizaci některých pracovních činností a pracovních postupů a k identifikaci osob na pracovištích Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1.2.2011
Platnost do trvá
Datum vydání 27.1.2011
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE