31/2010

Číslo pokynu 31/2010
Název k organizaci  sledování  procesu přestupkového (správního) řízení prováděného zaměstnanci hlavního města Prahy zařazenými do Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1.1.2011
Platnost do trvá
Datum vydání 30.12.2010
Přílohy

ANAR312010.doc

APRILOH312010.xls

30/2010

Číslo pokynu 30/2010
Název ke stanovení jednotného postupu při oběhu a ověřování účetních a daňových dokladů
Platnost od 27.12.2010
Platnost do trvá
Datum vydání 27.12.2010
Přílohy NAR302010.doc

27/2010

Číslo pokynu 27/2010
Název k evidenci rozhodnutí, ze kterých vyplývají  peněžitá plnění, nebo  jejichž  vydání je vázáno na zaplacení správního poplatku, k vybírání  správních poplatků, hospodaření se sešity stvrzenek a odvádění finančních prostředků vybíraných na stvrzenky a  k vymáhání poplatků a pokut, ukládaných odbory Magistrátu hlavního města Prahy v daňovém a správním řízení
Platnost od 1. 1. 2011
Platnost do trvá
Datum vydání 8. 12. 2010
Přílohy NAR272010.doc

4/2010

Číslo pokynu 4/2010
Název k provádění inspekcí poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Platnost od 1.12.2010
Platnost do trvá
Datum vydání 1.12.2010
Přílohy NaR42010.doc

23/2010

Číslo pokynu 23/2010
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 9/2008, k zajištění veřejnosprávní finanční kontroly v hlavním městě Praze a k plánu kontrolních činností odboru finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření Magistrátu hlavního města Prahy a odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy v rámci hlavního města Prahy
Platnost od 1. 10. 2010
Platnost do trvá
Datum vydání 16. 9. 2010
Přílohy NAR232010.doc

21/2010

Číslo pokynu 21/2010
Název kterým se mění  nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 15/2008  ke zřízení pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy Pro bezpečnost informací  v Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 6. září 2010
Platnost do trvá
Datum vydání 6. září 2010
Přílohy A212010.doc

20/2010

Číslo pokynu 20/2010
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 14/2007 k povinnostem zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy, poskytování služeb Magistrátu hlavního města Prahy, organizaci některých pracovních činností a pracovních postupů a k identifikaci osob na pracovištích Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1.8.2010
Platnost do trvá
Datum vydání 30.7.2010
Přílohy NAR202010.doc

19/2010

Číslo pokynu 19/2010
Název ke stanovení jednotného postupu při evidenci veřejných zakázek v elektronické aplikaci „e-Tender“ a elektronické databázi „Zakázky pod lupou“ v podmínkách Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 8.7.2010
Platnost do trvá
Datum vydání 8.7.2010
Přílohy ANAŘÍZENÍ192010.doc

18/2010

Číslo pokynu 18/2010
Název ke zřízení  Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy pro zatřídění majetku hlavního města Prahy evidovaného Magistrátem hlavního města Prahy
Platnost od 1.7.2010
Platnost do trvá, změna nařízením ředitele MHMP č. 18/2011 a č. 2/2012
Datum vydání 1.7.2010
Přílohy

ANAR182010.doc

AANOVNAR182010.doc

ANOVNAR182010.doc 

ABNOVNAR182010.doc 

ABCNOVNAR182010.doc platné znění

14/2010

Číslo pokynu 14/2010
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 14/2007  k povinnostem zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy, poskytování služeb Magistrátu hlavního města Prahy, organizaci některých pracovních činností a pracovních postupů a k identifikaci osob na pracovištích Magistrátu hlavního města Prahy a nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 3/2008, Pracovní řád Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1.7.2010
Platnost do
4. 10. 2010 Článek 1 odst.2
stále platí Článek 1. odst. 1
Datum vydání 1.7.2010
Přílohy nařízení142010.doc

13/2010

Číslo pokynu 13/2010
Název kterým se mění  nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 15/2008  ke zřízení pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy Pro bezpečnost informací v Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 15.6.2010
Platnost do trvá
Datum vydání 15.6.2010
Přílohy NAR132010.doc

11/2010

Číslo pokynu 11/2010
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 21/2009 SPISOVÝ  A  SKARTAČNÍ  ŘÁD Magistrátu hlavního města Prahy; nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 14/20007  k povinnostem zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených  do Magistrátu hlavního města Prahy, poskytování služeb Magistrátu hlavního města Prahy, organizaci některých pracovních činností a pracovních postupů a k identifikaci osob na pracovištích Magistrátu hlavního města Prahy; nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 4/2006 k usměrnění některých činností ve správním řízení, nahlížení do spisů a k uveřejňování dokumentů na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy a nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 18/2007, kterým se vydává Statut interního auditu Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 4.6.2010
Platnost do trvá
Datum vydání 4.6.2010
Přílohy

NAR112010.doc

změna čl.1 odst. 1, nařízení ředitele č. 9/2016

7/2010

Číslo pokynu 7/2010
Název

kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 16/2007 k zásadám organizování a k metodice provádění kontrol městských částí hlavního města Prahy na jednotlivých úsecích přenesené a samostatné působnosti, a k informační povinnosti odborů Magistrátu hlavního města Prahy při kontrolách prováděných externími orgány

Platnost od 16.3.2010
Platnost do trvá
Datum vydání 16.3.2010
Přílohy A72010.doc

5/2010

Číslo pokynu 5/2010
Název k provádění kontrol plnění podmínek pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb  podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Platnost od 15.3.2010
Platnost do trvá
Datum vydání 15.3.2010
Přílohy 52010SOCKON.doc

3/2010

Číslo pokynu 3/2010
Název kterým se mění  nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 15/2008  ke zřízení pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy Pro bezpečnost informací v Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 2.2.2010
Platnost do trvá
Datum vydání 2.2.2010
Přílohy NAR0310.doc