26/2009

Číslo pokynu 26/2009
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 4/2006 k usměrnění některých činností ve správním řízení, nahlížení do spisů a k uveřejňování dokumentů na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1. 1. 2010
Platnost do trvá
Datum vydání 21. 12. 2009
Přílohy 262009.doc

25/2009

Číslo pokynu 25/2009
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 16/2007 k zásadám organizování a k metodice provádění kontrol městských částí hlavního města Prahy na jednotlivých úsecích přenesené a samostatné působnosti, a k informační povinnosti odborů Magistrátu hlavního města Prahy při kontrolách prováděných externími orgány
Platnost od 1. 1. 2010
Platnost do trvá
Datum vydání 21. 12. 2009
Přílohy ZMENANAŘ2509.doc

24/2009

Číslo pokynu 24/2009
Název kterým se mění  nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 15/2008  ke zřízení pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy Pro bezpečnost informací v Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 16.12.2009
Platnost do trvá
Datum vydání 16.12.2009
Přílohy NAR2409.doc

19/2009

Číslo pokynu 19/2009
Název k vedení evidence  a k inventarizaci majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy ve správě Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1.listopadu 2009
Platnost do trvá
Datum vydání 27. října 2009
Přílohy NOVE1909.doc

18/2009

Číslo pokynu 18/2009
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 10/2009,
Pravidla pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 21.9.2009
Platnost do trvá
Datum vydání 21.9.2009
Přílohy naříz1809.doc

17/2009

Číslo pokynu 17/2009
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 14/2007,k povinnostem zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy, poskytování služeb Magistrátu hlavního města Prahy, organizaci některých pracovních činností a pracovních postupů a k identifikaci osobna pracovištích Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1. 8. 2009
Platnost do trvá
Datum vydání 28. 7. 2009
Přílohy ANOV172009.doc

16/2009

Číslo pokynu 16/2009
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 14/2007, č. 14/2008 a č. 3/2009
Platnost od 1.7.2009
Platnost do trvá, mimo odst. 2 v Čl. 1, který byl zrušen nařízením č. 6/2011
Datum vydání 1.7.2009
Přílohy NOV162009.doc

10/2009

Číslo pokynu 10/2009
Název Pravidla pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy,
Platnost od 1. 4. 2009,
Platnost do trvá
Datum vydání 1. 4. 2009, změna nařízením ředitele MHMP č. 18/20089 od 21.9.2009
Přílohy

NAR1009ZvyšKVAL.doc

NOVNAR1009.doc

11/2009

Číslo pokynu 11/2009
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 14/2007, k povinnostem zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy, poskytování služeb Magistrátu hlavního města Prahy, organizaci některých pracovních činností a pracovních postupů a k identifikaci osob na pracovištích Magistrátu hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Platnost od 1.4.2009
Platnost do trvá
Datum vydání 1.4.2009
Přílohy NAR1109AKUŘÁRNA.doc