16/2008

Číslo pokynu 16/2008
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 14/2007, k povinnostem zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy, poskytování služeb Magistrátu hlavního města Prahy, organizaci některých pracovních činností a pracovních postupů a k identifikaci osob na pracovištích Magistrátu hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn
Platnost od 1.1.2009
Platnost do trvá
Datum vydání 23.12.2008
Přílohy 162008.rtf

15/2008

Číslo pokynu 2008/15
Název

ke zřízení pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy Pro bezpečnost informací v Magistrátu hlavního města Prahy 

Platnost od 15.12.2008 
Platnost do trvá
Datum vydání 15.12.2008
Přílohy

NAR1508.doc

UPRNAR1508.doc (ve znění nařízení ředitele MHMP č. 24/2009)

AUPRNAR1508.doc  (ve znění nařízení ředitele MHMP č. 24/2009 a  č. 3/2010)

AANAR1508.doc (ve znění nařízení ředitele MHMP č. 24/2009, č. 3/2010 a č. 13/2010)

BNAR1508.doc (ve znění nařízení ředitele MHMP č. 24/2009, č. 3/2010, č. 13/2010 a č. 21/2010)

A2011NAR1508.doc (ve znění nařízení ředitele MHMP č. 24/2009, č. 3/2010, č. 13/2010, č. 21/2010 a č. 20/2011)

AA2012NAR1508.doc (ve znění nařízení č. 24/2009, č. 3/2010, č. 13/2010, č. 21/2010, č. 20/2011 a č. 6/2012)

AA122012NAR1508.doc (ve znění nařízení č. 12/2012 a předchozích)

 

13/2008

Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 13/2008, kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 10/2008, k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému Magistrátu hlavního města Prahy podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Celé znění dokumentu ZDE

Příloha č.2 - Podpisové vzory z pověření ředitele Magistrátu hlavního města Prahy

10/2008

Číslo pokynu 10/2008
Název k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému Magistrátu hlavního města Prahy podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
Platnost od 15. října 2008
Platnost do trvá
Datum vydání 15. října 2008
Přílohy

Celé znění dokumentu ZDE, ve znění nařízení ředitele MHMP č. 13/2008

09/2008

Číslo pokynu 9/2008
Název k zajištění veřejnosprávní finanční kontroly v hlavním městě Praze a k plánu kontrolních činností odboru finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření Magistrátu hlavního města Prahy a odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy v rámci hlavního města Prahy
Platnost od 15. 10. 2008 
Platnost do trvá
Datum vydání 15. 10. 2008
Přílohy

Celé znění dokumentu ZDE (změna nařízením ředitele MHMP č. 23/2010 od 1. 10. 2010)

05/2008

Číslo pokynu 2008/5
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 26/2005 a č. 14/2007
Platnost od 1.4.2008
Platnost do trvá
Datum vydání 19.3.2008
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE

02/2008

Číslo pokynu 02/2008
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 26/2006, k dodržování povinnosti vedoucích zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti střetu zájmů
Platnost od 21.1.2008
Platnost do trvá
Datum vydání 18.1.2008
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE