2007/23

Číslo pokynu 2007/23
Název ke zrušení některých nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 17.12.2007
Platnost do trvá
Datum vydání 14.12.12007
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE

2007/16

Číslo pokynu 2007/16
Název k zásadám organizování a k metodice provádění kontrol městských částí hlavního města Prahy na jednotlivých úsecích přenesené a samostatné působnosti, a k informační povinnosti odborů Magistrátu hlavního města Prahy při kontrolách prováděných externími orgány
Platnost od 23.8.2007 (ve znění nařízení ředitele MHMP č. 25/2009 a nařízení ředitele MHMP č. 7/2010)
Platnost do trvá
Datum vydání 23.8.2007
Přílohy

Celé znění dokumentu ZDE

14/2007

Číslo pokynu 2007/14
Název k povinnostem zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy, poskytování služeb Magistrátu hlavního města Prahy, organizaci některých pracovních činností a pracovních postupů a k identifikaci osobna pracovištích Magistrátu hlavního města Prahy, změna nařízením ředitele MHMP č. 5/2008, č. 7/2008, č. 16/2008,  č. 11/2009, č. 11/2010, č. 14/2010, 20/2010, 2/2011
Platnost od 1.8.2007 
Platnost do trvá
Datum vydání 1.8.2007
Přílohy
Celé znění dokumentu najde ZDE

2007/05

Číslo pokynu 2007/05
Název kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 4/2006  k usměrňování některých činností ve správním řízení, nahlížení do spisů a k uveřejňování dokumentů na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 2.4.2007
Platnost do trvá
Datum vydání 2.4.2007
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE