26/2006

Číslo pokynu 26/2006
Název k dodržování povinnosti vedoucích zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených  do Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti  střetu zájmů, změna 2/2008
Platnost od 3.1.2007
Platnost do trvá
Datum vydání 3.1.2007
Přílohy

Celé znění dokumentu ZDE

13/2006

Číslo pokynu 13/2006
Název k zabezpečení postupu odborů Magistrátu hlavního města Prahy při přijímání oznámení o konání shromáždění
Platnost od 10.7.2006
Platnost do trvá
Datum vydání 10.7.2006
Přílohy Celé znění dokumentu ZDE

4/2006

Číslo pokynu 4/2006
Název

k usměrnění některých činností ve správním řízení, nahlížení do spisů a k uveřejňování dokumentů na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy, ve znění nařízení ředitele MHMP č. 5/2007, č. 26/2009 a č. 11/2010

Platnost od 26.1.2006  
Platnost do trvá
Datum vydání 26.1.2006
Přílohy

Celé znění dokumentu ZDE