2005/22

Číslo pokynu 2005/22
Název k zajištění jednotného postupu při oběhu soudních písemností, při podávání trestních oznámení a vyřizování žádostí orgánů činných v trestním řízení na Magistrátu hlavního města Prahy
Platnost od 1.1.2006, ve znění technické opravy ze dne 10.1.2006
Platnost do trvá
Datum vydání 27.12.2005
Přílohy

Celé znění dokumentu ZDE

2005/18

Číslo pokynu 2005/18
Název ke krátkodobým výpůjčkám a nájmům nebytových prostorů v objektech hlavního města Prahy ve správě odboru hospodářské správy Magistrátu hlavního města Prahy k užívání externími subjekty pro konferenční účela, přednášky, školení a obdobné vzdělávací či kulturní akce
Platnost od 17. 10. 2005
Platnost do trvá
Datum vydání 17. 10. 2005
Přílohy KRATPRON.doc

2005/04

Číslo pokynu 2005/04
Název ke zřízení pracovních skupin Magistrátu pro řešení problematiky činností Magistrátu hlavního města Prahy,
Platnost od změna nařízením č. 1/2006, doplněno dopisy ředitele MHMP (vedenými jako přílohy tohoto nařízení)
Platnost do trvá
Datum vydání 13. 4. 2005
Přílohy

NARKOM405.doc

CAF.doc

ZmenačlenůCAF.doc

ZmenačlenůCAFII.doc

ZmenačlenůCAFIII.doc

ZmenaCAFIV.doc

PRACSKUPKARTAPRAZANA.doc

saparia-dopis.pdf

ANOVNAR405.doc 

AANOVNAR405.doc platné znění